november, 2021

sat06nov10:00 am7:30 pm藥師法會Medicine Buddha Dharma Service10:00 am - 7:30 pm

more

Event Details

大家 吉祥,

 

11/6 (星期六) 藥師法會連結如下:
10am & 11:30am : https://youtu.be/vn9ABRi56Jw
2pm & 3pm : https://youtu.be/2YyCpwSqP9o
7:30pm : https://www.youtube.com/watch?v=Wr4TXsyMrQ4

歡迎大家上線誦經禮佛拜懺, 回向功德, 謝謝大家.
佛光山波士頓三佛中心謹啟

Time

(Saturday) 10:00 am - 7:30 pm

X